Népi Iparművészeti Gyűjtemény

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS:

A népi iparművészet nem statikus, hanem a korral, az ízléssel és az igényekkel együtt változó, élő művészeti ág. A Népi Iparművészeti Gyűjtemény állandó kiállításban a régi, öreg mesterek munkáinak bemutatása mellett helyet kapnak a fiatal, színvonalasan dolgozó alkotók is.

Hagyomány és megújulás a magyar népi kézművességben - hímzés, faragás, népi kismesterségek

Faragás

A különböző szaru-, csont- és fafaragásokat zömmel pásztoremberek készítették. A kiállított tárgyakon a különféle díszítési technikák mindegyikét felfedezheti a szemlélő a karcolást, domború faragást, a szaru- illetve fémberakásos technikát és a spanyolozást is. A geometrikus-, növényi- és virágornamentika, valamint a figurális ábrázolások egyaránt kedveltek voltak a faragásokon.

 
 
 

Népi kismesterség

 

A népi kismesterség nagyon sokszínű ága a népi iparművészetnek, hiszen mindaz idetartozik, ami a többi négy szakágba (fazekasság, hímzés, szövés, faragás) nem. Többnyire olyan mesterségekről van szó, amelyek a parasztság speciális tárgyi igényeit szolgálták ki. A házilag nem előállítható tárgyak létrehozásához tanult mester-emberekre volt szükség.
A teljesség igénye nélkül ide tartoznak a ruházkodást szolgáló iparágak képviselői, a fémmel dolgozó mesterek, a bőrművesek, a különféle szálas anyagokat - vessző, csuhé, gyékény, szalma - felhasználó alkotók, és egyéb további szakmák képviselői is.

 
 
 

Hímzés

 

A népi hímzés új formában, új felhasználásokban jelenik meg mai életünkben. Végleg kilépve a paraszti közösség határai közül, társadalmunk valamennyi rétegének szükségletévé, otthonának, környezetének díszévé vált. Így lett a régi ruhadarabok díszéből városi, falusi otthonok díszes függönye, falvédője, terítője, díszpárnája.
Megújult külsővel és tartalommal várja a látogatókat az állandó kiállítás hímzés terme. Népviseletbe öltöztetett babák és további néprajzi tájegységek hímzései gazdagítják a tárlatot, hiánypótló leírások és térképek segítik a tájékozódást.

 
 
 

Kalotaszeg

 

Zana Dezső (1920-1986), a városhoz erősen kötődő pedagógus, művész, aki lelkes gyűjtője volt a népi hagyományoknak, jelentős gyűjteményt hagyott Kecskemét városára 1996-ban ezzel az archaikus kalotaszegi tárgyakat tartalmazó magángyűjteménnyel gyarapodott intézményünk.
A Zana-gyűjtemény legszebb, legértékesebb darabjaiból összeállított kiállítás megtekintésével a hagyományos kalotaszegi lakás- és öltözködéskultúra egy fontos, hiteles szegmensével ismerkedhetünk meg

 
 
 

Fazekasság

 

A közel kétszáz alkotás bemutatása nem a földrajzi tagolódás szerint történik, hanem a használat helye és az egyes tárgyak funkciója szerint. Bepillanthatunk többek között a tisztaszobák, a konyhák, a kamrák világába, de láthatunk példákat a fazekas munkák használatára a lakodalom, a vallásos élet vagy a gyerekjátékok területén is.

 
 
 

Szövés

 

A magyar parasztság gazdálkodásában jelentős szerepet töltött be a kender és a len finom rostjainak fonallá fonása, majd ennek vászonná, textíliává szövése. A kender- és len feldolgozás tipikusan a parasztcsaládok nőtagjainak feladata volt.
A hétköznap használt szőttesek egyszerűek voltak, de az ünnepi darabokat igyekeztek színessé varázsolni. A falusi élet minden egyes eseményének megszületett a maga jellegzetes szőttes darabja a bölcsőtől a sírig.
A mintás szövést a falusi asszonyok a takácsoktól tanulták, és átvették azok mintakönyveinek motívumait, amelyek a különböző vidékeken más és más értelmezést kaptak.

 
 
 

 

 

 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

Polyák Ferenc fafaragó kiállítása

 
 
 

Polyák Ferenc (1945–2013) földműves családból származott. Gyermekkora óta foglalkozott fafaragással, először a mindennapi használati tárgyakat díszítette, később már szobrokat és domborműveket is faragott. Baltával és vésővel dolgozott, a keményebb fafajtákat kedvelte, témáit leggyakrabban a népi életből vette.

 

 

A ridikül és környéke

 
 
 

A latin reticulum szó „kis hálót” jelent, az antik Róma hölgyeinek kézitáskája, reticuluma tehát hálószemekből szőtt kis zsákocska volt.
A mai értelemben vett retikül az 1860-as években jelent meg, az angol kosztümmel egy időben. A kiállításon látható ridikülök és egyéb kiegészítők nagyanyáink, dédanyáink polgári világába engednek betekintést.
Látogatható október 3-ig.

 

 

A DÍSZÍTŐMŰVÉSZ SZAKKÖR

A Kecskeméti Díszítőművész Szakkör 1952-ben alakult. Az eltelt évtizedek alatt a szakkör keretein belül több száz asszony ismerte és szerette meg a „tiszta forrásból” merített népi hímzés mintakincsét.
Munkálkodásukat nem csak a lelkesedés, odaadás, hanem a színvonalas alkotómunka is jellemzi: az ismeretek tudatos gyarapítása, részvétel továbbképzéseken, alkotótáborokban, eredeti anyaggyűjtéseken alapuló hagyományőrzés és továbbadás.
Nem csak a legidősebb korosztály tagjai járnak heti rendszerességgel a keddenkénti összejövetelekre, hanem a frissen nyugdíjba vonulók, vagy éppen a harmincas éveikben lévők is itt találják meg azt az elfoglaltságot, amely életüket teljesebbé teszi.
A közösséget a hímzés szeretetén kívül a meleg, baráti érzés tartja össze, és nyitott azok számára, akik békés alkotómunkában szeretnének részt venni.

 
 
 

A DÍSZÍTŐMŰVÉSZ SZAKKÖR minden kedden 14-16 óra között várja az érdeklődőket dr. Varga Ferencné népi iparművész, a Népművészet Mestere és Mucsi Jenőné népi iparművész vezetésével.

 

BELÉPŐDÍJ: 600,- Ft, Kecskemét Kártyával 480,- Ft, kedvezményes: 300,- Ft.

TÁRLATVEZETÉS: bejelentés alapján, magyar nyelven kérhető. Ára: 2.000,- Ft.

Rendezvényeinken jelen lehet a média; nyilvánosságra kerülő kép- és hangfelvételek készülhetnek.

 

Oldalunkon tájékozódhat az Iparművészeti Gyűjtemény történetéről, magáról a helyszínről, illetve megtekinthető több, a Gyűjteményben található kiállítási tárgy fotója. Így például Hegedűs Jánosné által készített szőttes, egy Tóth László által készített játékautó, vagy Szabó László Zoltán faberakásos bútora.

 

Népi Iparművészeti Gyűjtemény
6000 Kecskemét, Serfőző utca 19.
Tel/fax: 76/327-203
E-mail: muzeum.nepiipar@gmail.com
Honlap: www.nepiiparmuveszet.hu

 

Keresés


Friss galériák

Összes galéria

Kecskemét Városfejlesztő Kft.


Minden jog fenntartva. © 2013 szechenyivaros.hu

Saia Bizonyítvány

×