Engert Jakabné

Soltvadkerten született 1953. szeptember 18.-án. Férjezett, három gyermeke és öt unokája van.

Iskolai végzettség:
Pécsi Tudományegyetem Humánszervező Szak - 1998-2000
Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Felsőoktatási és Közművelődési Tanszék Személyügyi Szervező Szak - 1993-1996
Bács-Kiskun megyei Egészségügyi Szakközépiskola Gyógyszertári asszisztens - 1972-1974
Szilády Áron Gimnázium Kiskunhalas Gimnáziumi érettségi - 1968-1972

Munkahelyek, beosztások:
Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza Humánpolitikai osztályvezető - 1997-
Személyügyi előadó - 1985-1997
Gyógyszertári asszisztens - 1976-1985
Bács-Kiskun megyei Gyógyszertári Központ Gyógyszertári asszisztens - 1972-1976

Érdeklődésem elsősorban a humán területek felé irányul: a humánpolitika mellett, a pszichológia, szociológia és szociálpolitika érdekel, valamint az esélyegyenlőségi kérdések.
A pályaválasztásomban elsősorban az, motivált hogy, olyan területet válasszak, ahol emberekkel foglalkozhatom. Nagy kihívást jelent számomra, hogy a személyzeti/emberi erőforrás menedzsment a kórházunkban újonnan szervezett humánpolitikai osztály feladatain keresztül megvalósuljon.
A minőségbiztosítási csoport tagjaként feladatom volt a rendszer követelményeinek megfelelő emberi erőforrás menedzsment program kidolgozása és működtetése. Ennek kiemelt részét képezi a minőségbiztosítás oktatásának tervezése, szervezése és az oktatásban való részvétel.
E tevékenységgel kapcsolatban több előadást is tartottam.
1990 óta Magyar Máltai Szeretetszolgálatban önkénteseként tevékenykedem, ahol vezetőségi tag voltam 2009-ig, valamint tagja vagyok a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának.
2002-ben megalakítottam a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesületet, amely egy női civil szervezet, valamennyi tevékenységét a keresztény, polgári értékek képviselete mellett végzi.
Az egyesület társelnöke vagyok. Az elmúlt 7 év alatt számos kulturális, szociális és családi rendezvénnyel gazdagítottuk a város programjait. Az egyesület a Városi Civil Kerekasztal jelenlegi vezetésében is képviseli magát, a női és családügyi területet képviselve.
2002-ben léptem be Fidesz helyi csoportjába. Aktívan részt vettem a választások és egyéb feladatok végrehajtásában. 2003-ban természetes volt számomra, hogy a Női Tagozat munkájába bekapcsolódjak. Jelenleg a Női Tagozat Bács-Kiskun megyei elnöke vagyok.
2006. őszétől Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottságának tagjaként segítettem a város vezetésének munkáját, jelenleg képviselőként kívánom folytatni.

 

Minden jog fenntartva. © 2013 szechenyivaros.hu